Tag: ctnosti

Pravidla skautského zákona

Skautská výchova je zaměřena nejen na rozvoj dovedností a znalostí, ale taky na upevňování charakteru a silného hodnotového systému. Velikou roli v tom hraje skautský zákon a jeho 10 pravidel.