Tag: 4 aspekty

Checklist teamové důvěry

Důvěra není jednorozměrná, má několik aspektů a podaspektů. Článek mnohé tyhle aspekty a podaspekty rozepisuje do checklistu.