Systém osobního rozvoje Benjamina Franklina
Benjamin Franklin si ve svých 20 letech nastavil cíl dosáhnou morální perfektnosti, kterou definoval checklistem 13 ctností.
Checklist
 • Střídmost. Nejez, abys byl otupělý; nepij k pozdvižení.
 • Mlčenlivost. Nemluv, pokud to nepřinese užitek ostatním nebo tobě; vyhni se malicherné konverzaci.
 • Pořádek. Ať mají všechny tvé věci své místo; ať má každá tvá aktivita svůj čas.
 • Rozhodnost. Rozhodni se provést to, co bys měl; vykonej bez selhání to, k čemu ses zavázal.
 • Šetrnost. Měj jen takové výdaje, které jsou pro dobro ostatních nebo tebe; ničím neplýtvej.
 • Pracovitost. Neztrácej čas; buď vždy zaměstnán něčím užitečným; vynechej všechny zbytečné kroky.
 • Upřímnost. Nepoužívej zákeřné lsti; mysli nevinně a spravedlivě; a pokud mluvíš, mluv to, co si myslíš.
 • Spravedlnost. Nekřivdi nikomu tím, že jim způsobíš újmy nebo vynecháním výhod, které jsou tvou povinností.
 • Umírněnost. Vyhni se extrémům
 • Čistota. Netoleruj nečistotu na těle, šatech nebo obydlí.
 • Klid. Nenech se vyrušovat maličkostmi nebo běžnými, či nevyhnutelnými událostmi.
 • Cudnost. Užívej pohlavního styku pouze k početí nebo pro zdraví; nikdy k otupělosti, slabosti, nebo k újmě na klidu nebo pověsti tvé či někoho jiného.
 • Pokora. Napodobuj Ježíše a Sokrata.

Jak checklist používat 

 • Franklin si na závěr každého dne spravil zhodnocení. Na papír si ku každé ctnosti, kterou daný den porušil, spravil tečku. K tomu se každý týden soustředil primárně na jednu ctnost, každý týden na jinou, než začal od znova. 
 • Za mě to je hezká alternativa osobního rozvojového plánu. Žádná snaha o dosažení externích cílů, které jsou vždy mimo naši zónu kontroly, jak k osobnímu rozvoji dnes přistupuje většina lidí. Jedině snaha o zlepšení sebe sama.
 • Sám se ve svém osobním rozvoji také zaměřuji primárně na rozvoj ctností, i když ne úplně stejných jak Franklin. 

Poznámka

 • K Franklinově systému se odkazuje mnoho dalších autorů, kteří k osobnímu rozvoji přistupují primárně jako k úsilí o vybudování lepšího sebe sama a sekundárně jako k úsilí o dosažení externích cílů.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *