Startup checklist: seznam rolí a aktivit potřebných v startupu
Checklist je určen hlavně pro menší firmy a startupy, které nevědí, co všechno dělat a jak si interně všechnu tu práci efektivně rozdělit.
Checklist
 1. Business development včetně byznysové strategie. Nalezení trhu a tržních potřeb a nastavění high-level směrování, jak tyto potřeby naplnit a zarobit na tom. Také vytvoření business modelu, načrtnutí základů pro finance (nacenění, zdroje financování), marketing, sales, vývoj a stanovení byznys cílů.
 2. Finance. Sledování financí a finančních metrik; nastavění finančního plánovaní; kontrola, že byznysové cíle jsou finančně smysluplné a realizovatelné; správné vedení účetnictví; … Ve zkratce hlavně krátkodobé finanční přežití firmy, dlouhodobá finanční prosperita a minimalizace finančních rizik.
 3. Marketing. Marketing může mít různé cíle, ale typický hlavní cíl je přitáhnou potenciální zákazníky k firmě a jejím produktům, či službám. Čím víc se byznys model opírá o velkou zákaznickou základnu, tím je marketing důležitější.
 4. Sales. Hlavní cíl je z potenciálních zákazníků získat reálné platící zákazníky. Sales většinou stojí na marketingu, ale nemusí. Zejména při byznys modelech orientovaných na málo velkých klientů, může být sales dělaný i s minimem marketingu.
 5. Právo. Prevence potenciálních právních problémů, či už ze strany zákazníků, státu, zaměstnanců, partnerů nebo jiných stran; krytí oprávněných nároků firmy.
 6. Projektový a procesní management. Projektový management je o převedení nastavených cílů k výsledkům – skrz rozebrání cíle na projekty, projektů na úkoly, určování co, kdy, kde, kým a jak udělat ve snaze o včasné dokončení cíle ve vysoké kvalitě s co nejmenšími náklady a způsobem, kde všechny strany efektivně spolupracují. Procesní management je o zejména o dělání opakující se práce (například projekty) efektivním způsobem.
 7. Budování teamů, spolupráce, koordinace práce v teamu, či mezi teamy. Doplněk projektového a procesního managementu z lidského pohledu a z dlouhodobého pohledu.
 8. HR. Starání se o lidi, či už jde o nábor, zkušební dobu, vzdělávání a rozvoj, zaměstnaneckou spokojenost nebo jiné aktivity.
 9. Facilities a IT. Aby lidé měli kde a s čím pracovat. Vybrání a údržba kanceláří, nákup a údržba počítačů, systémů, …
 10. Tržní analýza a výzkum. Mohli bychom ji považovat za část business developmentu, ale mnohdy je to tak náročná část, že ji dáváme samostatně. Také ji může spravit i juniornější člověk, zatímco business development v širší perspektivě je spíše pro seniory.
 11. Grafika.
 12. Technická architektura. Nejzásadnější rozhodnutí, co se týče výsledné podoby naprogramovaného produktu, či služby.
 13. Programování.
 14. Zabezpečení kvality. Hlavní cíl je nejen kontrola, že výsledný produkt je dostatečné kvality, ale i nastavení technologii a procesů k zvýšení kvality do budoucna.
 15. Bezpečnost. Jeden kvalitativní atribut, který je tak komplexní, že častokrát vyžaduje velmi mnoho úsilí. Myslím hlavně bezpečnost, co se týče výsledného produktu pro zákazníky, ale může mít i jiné rozměry – bezpečnost na pracovišti, bezpečnost finanční, …
 16. UX. Uživatelská zkušenost, podobně jako bezpečnost, je tak komplexní kvalitativní atribut, že je mnohdy vhodné ji požadovat za samostatnou oblast.
 17. Zákaznická podpora. Vybavování zákaznických dotazů a problémů.
 18. Account management. Při byznysech, který mají výraznou míru spolupráce se zákazníky se hodí mít pro každého zákazníka jeden hlavní styčný bod ve firmě.
 19. Dokumentace. Myslím hlavně externí dokumentace k produktům a službám, interní dokumentace bude pravděpodobně ke všem ostatním rolím.
 20. High-level nastavění a fungování firmy. Kromě jiného to, že všechny výše zmíněné role mají svého vlastníka nebo vlastníky a dělají se. Také, že jsou mezi sebou v souladu a jsou koordinované k dosažení hlavních firemních cílů.

Zdroj

 • Checklist jsem vyvinul při konzultacích u menších technologických firem.
 • Jde o běžné role, jenom jsem je dal nějakým způsobem do checklistu.

Poznámky

 • Větší technologické firmy mají na každou z těchto rolí mnohdy samostatné teamy.
 • Většina rolí je obecná pro víceméně všechny firmy, některé role jsou specifické pro vývoj software a v jiných firmách jsou jiné specifické role vzhledem k jejich produktům a službám.
 • Checklist nemusí být kompletní ani pro technologické firmy.

Kdy a jak checklist použít

 • Nastavění rolí ve firmě. Člověk nerovná se role. Zejména pro menší firmy a start-upy je potřeba, aby někteří lidé dělali více rolí. Například v 3členném startupu to může být například: „CEO“ dělá role 20, 1, 2, 4-9; půl-úvazkový „CMO“ dělá role 3, 10, 11, 16; a „CTO“ dělá role 4, 12-15, 17-19. K roli 5 se využívá externí právník, s rolemi 1, 4, 10, 20 občas pomáhá byznys konzultant a k roli 12 občas na vyžádání pomůžou kamarádi z bývalých prací. Samozřejmě, rozdělení by nemělo být úplně striktní, spíše dát přehled.
 • Zakladatelům / CEO nejen menších firem pro efektivní delegaci. Minimálně role, které zakladatel neumí a nechce dělat, je často lepší delegovat na někoho jiného. Případně k uvědomění si, co všechno je třeba dělat a že to často není v silách jednotlivce zvládat všechno sám a že efektivnější je něco delegovat.
 • Efektivní a příjemná dělba práce. Když se pojmenuje, co je vlastně třeba robit, je potom snazší k daným rolím přiradit lidi tak, aby robili, co chtějí dělat a co jim jde. Dá se udělat například skrz tabulku a meeting.
 • Zefektivnění komunikace. Když má aktivita jasně daného svého hlavního vlastníka, ostatní členové teamu a firmy vědí za kým jít. Taktéž při některých rozhodnutích, kde nedojde ke konsensu je jasnější, kdo má poslední slovo v rozhodování a ostatní členové firmy to spíše akceptují – mluvím zejména o stanovování priorit a roli byznys developmentu často zvané i product management.
 • Některé role můžou být zastoupeny hlavně externisty. S tím, že stejně doporučuji, aby byl ve firmě někdo, kdo má danou roli na odpovědnosti, i když to prakticky znamená, že jen komunikuje s externistou, zadává a přebírá práci.
 • Kontrola pro zakladatele / CEO / firmu, že žádná z nejdůležitějších rolí není opomenutá, či výrazně zanedbána. Schválně, udělejte si rychlou kontrolu, zda nějakou roli ve vaší menší firmě nezanedbáváte a zda to není zdroj problémů.
 • K hledání nových členů teamu. A možná ne způsobem, jak by to člověk robil intuitivně. V úplně prvních fázích projektů je časté, že například programátoři vidí práci hlavně z technické perspektivy, vidí všechny ty věci, co ještě třeba naprogramovat a hledají nové programátory. Zatímco jim může unikat, že zatím je poměrně nejasný byznys model, kterého validace ještě vůbec nezačala nebo že marketing a sales se samy nepořeší. Trochu později zase relativně často bývají krize a velké problémy způsobené absenci „neurgentních rolí“ jako projektový, či procesní management, či „lidské“ role jako budování teamu a HR.
 • Je možné pracovat s „teamovou odpovědností“. Hodně se využívá například v Agile.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *