Seznam nejdůležitějších organizačních atributů
Inspirace, jaké aspekty, atributy organizace se dají sledovat a zlepšovat. Dost možná některé výrazně zanedbáváte.
Checklist

Fyzický aspekt

 • Škálovatelnost. Míra připravenosti organizace na růst.
 • Finanční zdraví. Důležitých finančních metrik je mnoho a hodně záleží na konkrétní organizaci, či jejím typu, sektoru, …
 • Udržitelnost. Míra rizik a nevyřešených problémů, které se odkládají.

 

Mentální aspekt

 • Produktivita. Množství dodané hodnoty v poměru k nákladům.
 • Efektivita. Množství dodané práce v poměru k nákladům.
 • Kvalita. Za nejdůležitější kvalitativní metriky považuji a) zákaznickou spokojenost; b) hrdost lidí na svou práci.
 • Předpověditelnost. A jasnost směrování, schopnost plánovat a držet se plánů.
 • Sdílení vědomosti a zastupitelnost. Míra učení se od sebe navzájem a míra problémů, které se vyskytnou odchodem nějaké malé části organizace.
 • Kontinuální zlepšování. Schopnost zlepšovat se, či už na individuální, teamové, celofiremní nebo jiné úrovni.
 • Agilita. Čas od začátku práce po dokončení práce, či už jde o úkol, projekt, rozhodnutí nebo něco jiného.

 

Emocionálně-sociální aspekt

 • Vztahy. Kvalita i hloubka.
 • Týmovost a spolupráce. Tahání za jeden provaz, práce na sdílených cílech místo interních bojů a obviňování se.
 • Zaměstnanecká angažovanost. Chuť zaměstnanců do práce, nadšení z práce, míra proaktivity.
 • Zaměstnanecká spokojenost. Míra naplnění potřeb a očekávání zaměstnanců.

 

Spirituální aspekt

 • Integrita. Míra dělání věcí, které nejsou morálně úplně správně, či už jde o spravedlivost, slušnost, férovost, či jiné pod-atributy.
 • Ekologičnost. Soulad nejen s přírodou, ale se širším externím prostředím – trh, zákazníci, dodavatelé, lokální komunity, uchazeči o práci, business partneři, rodiny zaměstnanců, …

Poznámky a užití:

 • Častokrát na komunitních akcích slyším otázky typu „Jaké metriky sledujete“. Rozumných metrik mohou být desítky, stovky, možná tisíce, a proto si myslím, že je třeba se předtím zaměřit o level výše, například k atributům. Těch je výrazně méně a metriky se z nich dají odvodit. Taktéž je vyšší šance, že výslední klíčové metriky budou více vybalancované, například, že nebudou všechny jen finanční.
 • Já tento seznam používám při organizačních auditech, dokonce to je část mé šablony na výstupní report organizačních auditů. Při obecních organizačních auditech se na začátku klienta zeptám, které považuje za nejdůležitější, na které se mám nejvíce zaměřit a které můžu vynechat. Jestli jdete dělat audit, či mini-audit jako internista nebo externista, doporučuji seznam atributů jako jeden z hlavních modelů se kterými pracovat.
 • Při zavádění změn, či jejich snahu. Viděl jsem mnohokrát, že někdo se snaží nějak zlepšit některý z atributů, a přitom nehledí na ostatní. Dokonce jsem viděl nějaké snahy, kde při troše analýzy a uvažování i o ostatních atributech je poměrně jasně vidno, že ze širšího pohledu vícerých atributů změna přinese více zlého než dobrého.
 • Za hlavní výhodu tohoto seznamu považuji kombinaci „dostatečně kompletné“ a „přehledné“. Jde o méně než 20 atributů, takže se to dá sledovat a zároveň obsahují téměř vše důležité. Seznam používám už nějaký ten měsíc, občas jsem ho doplnil a dal jsem ho na kontrolu kompletnosti jiným lidem.

 Prosba:

 • Jestli vidíte nějaký důležitý atribut, který mi v seznamu chybí, prosím, napište do komentáře.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *