Scrum checklist
Neoficiální Scrum Checklist k zavádění a zlepšování teamů a procesů pomocí agilní metody Scrum.
Checklist

To nejpodstatnější

Pokud splníte tyto body, pak můžete ignorovat zbytek seznamu. Váš proces je v pořádku.

 • Doručujeme fungující otestovaný software co 4 týdny nebo častěji
 • Doručujeme to, co byznys potřebuje nejvíce
 • Náš způsob práce se neustále průběžně zlepšuje

Základy Scrumu

Toto jsou základy Scrumu. Bez nich byste váš proces pravděpodobně neměli nazývat Scrumem

 • Po každém sprintu následuje Retrospektiva
  • Z ní vycházejí konkrétní návrhy na zlepšení
  • Alespoň některé z návrhů jsou implementovány
  • Účastní se celý tým a PO
 • PO má product backlog (PBL) – zásobník požadavků
  • Horní položky jsou prioritizovány dle hodnoty pro byznys
  • Horní položky mají odhady pracnosti/složitosti
  • Odhady jsou provedeny týmem
  • Horní položky jsou natolik malé, aby vešly do sprintu
  • PO rozumí účelu každé z položek v PBL
 • Tým pořádá sprint planning meetings – plánování sprintů
  • PO se účastní
  • PO přichází s aktuálním PBL
  • Účastní se celý tým
  • Výstupem je sprint plan – plán pro nadcházející sprint
  • Celý tým věří, že je tento plán proveditelný
  • PO je spokojen s prioritami
 • Sprinty jsou časově ohraničeny
  • Délka sprintu je 4 týdny nebo méně
  • Vždy končí na čas
  • Tým není rušen ani kontrolován nikým mimo tým
  • Tým obvykle doručí, co slíbil
 • Tým sedí pohromadě
  • Max 9 lidí v týmu
 • Product Owner (PO) je jasně definován
  • PO má pravomoc definovat priority
  • PO má znalosti potřebné k prioritizaci
  • PO je v přímém kontaktu s týmem
  • PO je v přímém kontaktu se všemi účastníky projektu
  • PO mluví jedním hlasem (i když jde o tým lidí v této roli)
 • Tým má sprint backlog – zásobník požadavků pro sprint
  • Dobře viditelný
  • Denně aktualizovaný
  • Vlastněný výhradně týmem
 • Tým pořádá denní Scrum setkání
  • Účastní se celý tým
  • Problémy a překážky jsou zviditelněny
 • Po každém sprintu následuje Demo (předvedení)
  • Ukazuje funkční otestovaný software
  • Tým dostává zpětnou vazbu od PO a účastníků projektu
 • Tým má Definition of Done (DoD) – definici dokončenosti/úplnosti
  • DoD je splnitelná v každém sprintu
  • Tým dodržuje DoD

Rozšířený checklist (s částmi „Doporučené, ale ne vždy nutné“, „Škálování“, „Pozitivní příznaky“), který je navíc vizuální a vhodný k vytisknutí: http://rainfellows.com/wp-content/uploads/2014/11/Scrum-checklist.pdf

Zdroje:

Jak checklist (ne)použít

 • NE: „Šéf“ najde checklist, zkontroluje, či se některá položka v týmu nedělá a nařídí ji týmu dělat, protože je na checklistu.
 • ANO: Vzít checklist na týmovou retrospektivu a společně se pobavit, co tým nedělá a chtěl by dělat, protože si myslí, že by to pomohlo.

Chcete pomoc?

 • Máme mnohaletou zkušenost se zaváděním Agile přístupu a agilních frameworků včetně Scrumu. Pomohli jsme mnoha firmám, můžeme pomoct i vám.
RainFellows
Pomáháme firmám a jejich lídrům k vyšší produktivitě a efektivitě pomocí Lean a Agile metodologií.

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù