Šablona na firemní strategii
Šablona na minimalistickou verzi firemní strategie, ke které se můžete pravidelně obracet pro rady a odpovědi.
Šablona
 • Proč existujeme? 1-2 jednoduché věty, které vysvětlují primární důvod existence organizace.
 • Jak se chováme? 2-4 základní hodnoty, které firma považuje za zásadní.
 • Co děláme? 1-2 jednoduché věty popisující podstatu byznysu, co jsou hlavní produkty a služby.
 • Jak uspějeme? 1-2 klidně rozvinutější věty, které popisují hlavní strategické kotvy.
 • Co je momentálně nejdůležitější?
  • 1 hlavní byznysový tematický cíl na nejbližších 3-12 měsíců, který odpovídá na otázku: pokud v nejbližších x měsíců dosáhneme jedné věci, co by to mělo být?
  • 4-6 klíčových podcílů, projektů nebo úkolů k danému tematickému cíli
  • 5-7 standardních provozních cílů, které jsou důležité pro chod firmy, a ne nutně souvisí s hlavním tematickým cílem.

Příklad

Pro mou konzultační činnost. Sice jsem momentálně sám na volné noze, píšu v množném číslu, aby se nezaměňoval můj profesní život s mým celkovým životem včetně soukromého.

 • Proč existujeme? Pomáháme organizacím, aby dlouhodobě lépe naplňovali potřeby a očekávaní všech svých hlavních zájmových skupin – zaměstnanci, zákazníci, majitelé a širší okolí.
 • Jak se chováme? Jsme systematičtí, pokorní, lidi – všechny – bereme v první radě jako lidi, a máme silnou potřebu sloužit organizacím a všem jejím zájmovým skupinám.
 • Co děláme? Poskytujeme konzultační služby pro lídry, kteří chtějí nejen zisk, ale také spokojené zaměstnance, zákazníky a kteří nejsou lhostejní k širšímu okolí. Primárně poskytujeme organizační audity a změnové řízení.
 • Jak uspějeme? Uspějeme díky dodávání smysluplné práce a budování smysluplných vztahů. Pomůže k tomu konzistentní dodržování a kultivování našich základních hodnot, neustálé zlepšování se v snaze o top služby (studiem, praxí, výzvami, reflexí, feedbackem a sdílením v komunitách), služba komunitě založená na radikální transparentnosti a veřejným sdílení naší metodiky, propojení firemního a osobního růstu a dočasně i nižší, ale férové ceny.
 • Co je momentálně nejdůležitější?

Tematický cíl do konce 2020: Získávání vědomosti a zkušeností

Podcíle

 • Rozběhnout vlastní netriviální projekty včetně checklistuj.cz, online kurzu soft skills a synergymanifesto.com
 • Spolupracovat na projektech s jinými freelanceři
 • Získat reference od spokojených klientů
 • Měsíčně pročíst alespoň 1 knihu relevantní k této strategii
 • Najít nebo vybudovat mastermind skupinu
 • Začít s bezplatnými semináři

Standardní provozní cíle

 • Obrat
 • Udržení a spokojenost klientů, kvalita služeb
 • Budování sítě kontaktů
 • Generování leadů
 • Budování jména, důvěryhodnosti a relevantnosti
 • Budování systematizace k organizačním auditům, změnovému řízení a osobnímu rozvoji

Zdroj: Patrick Lencioni – Najdůležitejší konkurenční výhoda

Jak šablonu použít

 • Šablona je vhodná jak pro velké firmy, tak pro lidi na volné noze, a dokonce může být použita pro oddělení nebo týmy v rámci větších firem.
 • Vyplněná šablona slouží jako základní dokumentace k směrování, strategii, která se dá a má často připomínat. Vytisknutí a položení na dobře viditelné místo může pomoct.
 • Strategie se má revidovat či už pravidelně nebo ad-hoc při velkých událostech. Proč existujeme, jak se chováme by měli být pro zavedené firmy poměrně stálé a neměnné. Co děláme by taktéž mělo být poměrně stálé, ale může být vhodné to jednou za pár let změnit, hlavně když to širší strategie nebo podmínky na externím trhu vyžadují. Strategické kotvy lze také revidovat a měnit, ideálně jednou za rok zrevidovat nebo ad-hoc při velikých změnách na trhu. Co je momentálně nejdůležitější se plánuje na relativně krátkou dobu. U start-upů můžou být nejvhodnější týdny až menší jednotky měsíců, u velikých firem rok nebo dva.
 • Firemní strategie nemusí být vměstnaná len na jednu stránku do téhle šablony. Můžou vzniknout širší dokumenty rozepisující různé detaily. Jednostránková strategie na základě této šablony k nim může být rozcestník a připomenutí toho nejzásadnějšího.
 • Jednostránková firemní strategie by měl být nejzákladnější dokument pro celý nejvyšší řídící tým a její cíle by si měli všichni členové tohoto týmu vzít za své primární pracovní cíle. Měla by sloužit při většině porad. Jednostránkovou firemní strategii by však měli znát a brát za svou i všichni ostatní zaměstnanci.
 • Samozřejmě, jsou mnohé jiné způsoby, jak přistoupit k budování firemní strategie.

Chcete pomoct?

 • Článek samotný nedává návod, jakým procesem šablonu vyplnit. To by bylo na obšírnější checklist.
 • Když chcete pomoct s tvorbou firemní strategie a jejím procesem, může pomoct zmíněný knižní zdroj nebo já nebo jiný byznys konzultant.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *