Řečníkův checklist – příprava
Když si připravujete vystoupení před lidmi jako např. přednášku, workshop, webinář nebo řeč.
Checklist
  • Cíl – Mám stanovený cíl mého vystoupení? Jaký je jeho smysl?
  • Podle publika – Zjistil jsem si předem něco o svém publiku? Přizpůsobil jsem své vystoupení tomu, jaké mám publikum?
  • Úvod – Dokáže můj úvod skutečně zaujmout?
  • Závěr – Shrnuje závěr hlavní myšlenky mé řeči?
  • Stať – Vysvětluji jednotlivé myšlenky tak, aby je všichni v publiku pochopili?
  • Struktura – Má moje řeč jednoduchou a snadno uchopitelnou strukturu?
  • Text v prezentacích – Pokud mám připravenou prezentaci, je v ní pouze omezené množství textu?
  • Příběhy – Doprovázím informace alespoň občasnými a krátkými příběhy?
  • Příklady – Uvádím příklady k jednotlivým myšlenkám?
  • Vlastní zkušenost – Říkám publiku i svou vlastní zkušenost s daným tématem?
Vít Skalický
Lektor kurzů v oblasti prezentačních dovedností, osobního rozvoje a soft skills

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *