Řečníkův checklist – během vystoupení
Když máte vystoupení před lidmi jako např. přednášku, workshop, webinář nebo řeč.
Checklist
  • Hlas – Pracuji ve svém vystoupení s hlasem? Není můj hlas příliš monotónní?
  • Řeč těla – Využívám připravená a stabilní gesta? Vyhýbám se rychlým gestům?
  • Oční kontakt – Udržuji oční kontakt s lidmi v publiku?
  • Přechody mezi myšlenkami – Nepřeskakuji mezi jednotlivými myšlenkami a tím způsobuji, že se publikum ztratí ve výkladu?
  • Dotazy – Ptám se publika? Nechávám prostor na dotazy z publika?
  • Praktická cvičení – Doprovázím svůj monolog cvičeními, do kterých se publikum zapojí?
  • Energie – Je moje energie větší než energie publika?
  • Jazyk – Používám barvitý jazyk a stylistické prostředky?
  • Slovní vata – Pracuji na tom, abych nepoužíval výplňová slova?
  • Tempo řeči – Nemluvím příliš rychle s příliš krátkými pauzami mezi větami?
Vít Skalický
Lektor kurzů v oblasti prezentačních dovedností, osobního rozvoje a soft skills

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *