Projektová šablona na nejen interní projekty
Příklad projektové šablony, která může výrazně pomoct organizacím, které mají ve svých projektech chaos a kde projekty typicky trvají výrazně déle, než je plánované, stojí výrazně více než je plánované a ani nedají hodnotu, která se očekává.
Šablona

Základ

 • Název projektu:
 • Hlavní cíl projektu:
 • Hlavní zodpovědná osoba za projekt:
 • Doba projektu od – do:
 • Budget (finance, čas):

Cíle

 • Když chceme něco dělat, základ je vědět proč to vlastně chceme dělat. Zejména pokud několik lidí jde něco společně dělat.
 • Ideálně psát ve formě: Já jako … chci … protože … Poznámka: často se totiž plete co skutečně chceme s tím, jak si myslíme, že toho dosáhneme.
 • Klidně dlouhý seznam cílů a motivací.

Rizika a nejrizikovější předpoklady

 • Někdy mohou být rizika tak veliké, že je lepší se do projektu nepouštět. Jindy zas malé zamyšlení se nad riziky může pomoct odstranit zbytečné překážky projektu nebo odstranit nechtěné důsledky.
 • Identifikovat rizika – co může exekuci projektu ohrozit a co můžou být nechtěné důsledky projektu
 • K rizikám identifikovat míru rizika – skrz pravděpodobnost a impakt následků.
 • K větším rizikám promyslet, jak by šli minimalizovat (případně jak ověřit rizikový předpoklad)

Definice hotového projektu

 • Konkrétní popis, co přesně má být výsledek po projektu. Specifická a měřitelná výstupní kritéria.
 • Pojmenovat výstupní kritéria, která odpovídají cílům projektu.
 • Pro každé výstupní kritérium definovat podle MoSCoW modelu, jestli jde o „must – musí být“, „should – mělo by být“, „could – pěkné jestli uděláme“, „won’t – není třeba“.

Hlavní aktivity a odpovědnosti

 • Rozpadnout si veliký objem práce na menší podprojekty nebo úkoly většinou pomůže ke skutečné realizaci práce. Taktéž když se k práci přiradí konkrétní člověk, který ji má udělat.
 • Co jsou hlavní aktivity, které bude potřeba spravit během projektu a kdo za ně odpovídá.
 • Vhodný je například RACI model odpovědností.

Časový harmonogram

 • Mít projekt rozdělený na milníky a mít představu kdy se má který milník dokončit pomůže sledovat, jestli jde projekt podle plánu a má šanci být dokončený včas, nebo třeba udělat nějaké pozměňující kroky.

Projektový přístup

 • Mechanismy, kterými se zvýší šance, že exekuce projektu půjde hladce, relevantní lidé budou sladěni, práce bude „odsypávat“ nebo že se bude pružně reagovat na měnící se situaci.
 • Jednoduchá a kompletní odpověď může být, že „po review a odsouhlasení projektu zadaného dle šablony jedeme týdenní sprinty se zhodnocením minulého sprintu a naplánováním následujícího sprintu“. Jestli to není první projekt, co se bude v dané organizaci dělat takhle, je vysoká šance, že detailnější vysvětlení není třeba.

Otázky a odpovědi

 • Libovolné otázky, které se každý může ptát a měl by dostat odpovědi.
 • Záleží na kultuře a procesech, jestli odpovídá hlavní odpovědná osoba za projekt nebo nějak jinak.

Projektová šablona ve Wordu na stáhnutí: https://checklistuj.cz/wp-content/uploads/projektova-sablona-na-vyplneneni.docx

Konkrétní příklad jednoho projektu (budování kompaktního leadership teamu): https://checklistuj.cz/wp-content/uploads/projektovy-plan-kompaktni-leadership-team.docx

Zdroj

 • Projektová šablona je má z praxe.
 • Konkrétní příklad projektu (kompaktní leadership team) je velmi silně inspirovaný knihami Patricka Lencioniho.

Jak šablonu použít:

 • Šablona je vhodná zejména pro „klasické projektové řízení“, kde se jde nějakou variantou procesu „Pochop – naplánuj – implementuj – verifikuj – dokonči“. Vyplnění šablony a kontrola od relevantních lidí dá pro většinu projektů dostatečné pochopení a naplánovaní podle kterého se dá celkem dobře přistoupit k implementaci. A sice někteří nadšenci Agile nemusí souhlasit, věřím a mám zkušenost, že tato šablona může být v nějaké menší formě užitečná i při agilním přístupu k projektovému managementu.
 • Zavádění projektového managementu do řízení firmy, či teamu je samotné celkem velký a složitý projekt – či už jde o agilní nebo klasické projektové řízení. Je třeba naučit nějaké koncepty, vysvětlit lidem motivaci a opakovat ji, vyvrátit nějaké názory (často podvědomé), naučit a pozměnit nějaké zvyky, zavést nástroje a naučit se s nimi pracovat, dávat při tom lidem mentální a emocionální podporu, … Takže je možné, že šablona samotná zázraky nepřinese, ale taky myslím, že nějaké zlepšení nebo nasměrování v mnoha případech přinese.
 • Častokrát je užitečné vůbec šablonu zkusit vyplnit a zkontrolovat hlavními lidmi okolo projektu, že s ní souhlasí. Velmi často se například zjistí, že odlišní lidé mají velmi odlišné názory, které by během projektu spravili hodně velké problémy.
 • Při tvorbě šablony jsem se snažil, aby obsahovala všechno nejdůležitější pro většinu projektů a zároveň, aby nebyla příliš dlouhá. Při menších projektech však asi bude vhodné některé části vynechat a při skutečně složitějších projektech zas šablona nemusí být dostatečná. Část „projektový přístup k implementaci“ je při zaběhnutých procesech typicky zbytečná, ale může být důležitá při zavádění projektového řízení.
 • Jestli chcete šablonu zařadit do svého procesního řízení, doporučuji si ji modifikovat k interním potřebám vaši organizace.

 

Chcete pomoct?

 • Chápu, jestli se vám šablona zdá užitečná a chtěli byste ji začít užívat a zároveň vidíte, že zavést projektový (a možno i procesní management) je mnohem složitější než použití jedné šablony.
 • Je mnoho konzultantů a dokonce agentur, kteří můžou se zavedením projektového a procesního řízení pomoct. Jsem jedním z nich, mám s tím relativně slušné zkušenosti a můžu pomoct, jestli mi napíšete.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *