Pravidla skautského zákona
Skautská výchova je zaměřena nejen na rozvoj dovedností a znalostí, ale taky na upevňování charakteru a silného hodnotového systému. Velikou roli v tom hraje skautský zákon a jeho 10 pravidel.
Checklist
 • Skaut je pravdomluvný.
 • Skaut je věrný a oddaný.
 • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 • Skaut je zdvořilý.
 • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 • Skaut je veselé mysli.
 • Skaut je hospodárný.
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Jak checklist použít

 • 10 pravidel skautingu je jeden z mnoha systémů základních pravidel, či ctností podle kterých se některý lidi řídi v životě. A podle všeho to má celkem dobré výsledky. Například se říká, že „všude chtějí skauty“.
 • Příklad toho, že má smysl děti vychovávat k hodnotám a charakteru již od dětství.
Checklistuj.cz
Kolektiv autorů a základní články.

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *