Organizační změnové řízení v 8 krocích
Model k organizační změně od Johna Kottera, považovaného za zakladatele change managementu.
Checklist
 1. Vytvoř potřebu urgentních změn. Žádná změna nenastane, pokud není chtěná. V prvním kroku je důležité, aby bola změna v organizaci dostatečně chtěná. Poukázat na problémy, příležitosti, hrozby. Minimalizovat nekonzistentní komunikaci, kdy se na jedné straně komunikuje potřeba změn a na druhé straně dává příliš velký důraz na pozitivní výsledky a úspěchy. Je potřeba, aby celá organizace cítila potřebu změny a potřebu konat ihned. 
 2. Zformuj silnou koalici. Najdi různé lidi, kteří budou změnu nejen řídit, ale i vést a kteří mají dostatečnou autoritu a vplyv v různých částech organizace. Sprav z těchto lidí team, kteří komunikuje, pracuje na společných cílech a chová se konzistentně, členové teamu navzájem nebojují. 
 3. Vytvoř vizi pro změnu. Pojmenuj, jak se budoucnost bude lišit od současnosti. Navrhněte strategii, hlavní iniciativy, jak toho dosáhnout. Vize by měla být schopna lidem vysvětlit proč je změna potřebná a zvýšit pravděpodobnost toho, že lidi budou při zavádění změn spolupracovat. Vize by také měla být shrnuta do pár hlavních myšlenek, které se dají komunikovat v menších jednotkách minut. 
 4. Komunikuj vizi. Nejen na speciálním setkání k představení vize, ale pravidelně a často při různých příležitostech. O vizi je třeba nejen mluvit, ale se podle ní i řádit, používat ji při rozhodování a řešení problémů. Chování je důležitější než pouhá komunikace, hlavně pokud se chce nějaká změna v chování od ostatních, je třeba se tak sám chovat. 
 5. Umožni akci a odstraň překážky. Sleduj překážky a snaž se je odstranit – neefektivní procesy, předpisy a systémy, či hierarchická struktura, nastavení rolí a odpovědností, házení klacků pod nohy od některých lidí v organizaci. Dej lidem možnost se připojit k změnovému úsilí.
 6. Vytvoř krátkodobé vítězství. Jsou potřebná k tomu, aby lidi neztratili motivaci a energii, aby změnové úsilí neztratilo podporu. Krátkodobé výhry třeba identifikovat, pojmenovat a komunikovat, je třeba, aby je lidé viděli a cítili. Podle toho, o jakou změnu se jedná by výsledky měly být viditelné nejpozději v řádu měsíců.  
 7. Pokračuj v úsilí. Mnohé změnové projekty mohou ztroskotat na tom, že vítězství se prohlásí příliš brzy. Pokračuj v úsilí, buduj na tom, co zafungovalo, vylepši to, co jde vylepšit. Dělej nové a nové změny, až pokud se nenaplní vize.
 8. Ukotvi změnu v organizační kultuře. Nové chování, které vede k lepším výsledkům je už možná protaveno do nových procesů, struktury, předpisů a možná i návyků. K trvalé změně a aby se nové návyky nezačali vracet k starým kolejím je potřeba, aby se nové chování protavilo aj do nových hodnot, názorů, přesvědčení, aby se odstranili některé staré – vědomé, či nevědomé – názory a přesvědčení, které nejsou konzistentní s novou vizí.

Zdroj:

 • John Kotter: Vedení procesu změny (z angl. originálu Leading Change)

Jak checklist použít

 • O změnovém řízení jsem hodně studoval a vedení nějakých změnových řízení mám již za sebou. Ze všech modelů kolem organizační změny mi Kotterův přišel nejužitečnější.
 • Doporučuji jít poctivě krok za krokem a žádný nepodcenit. I na základě své zkušenosti, kde jsem se zpětnou lítostí některé kroky spravil jenom napůl a že snad to bude OK nebo se napraví později.

Chcete pomoc?

 • Specializuji se na organizační audity a change management a rád poskytnu krátké konzultace nebo možná i povedu změnové úsilí ve vaší firmě. Speciálně jestli bude v souladu s mou představou správného fungování firmy, které popisuji v https://www.synergymanifesto.com/.
 • Pokud je vaše představa změny “Agile”, tak jistě najděte mnoho konzultantů, kteří se specializují více než já, kteří se soustředí speciálně na agilní transformace. Nebo dokonce konzultantských firem. Sám několik takových znám a vím, že někteří i znají Kotterův model.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *