Investiční checklist – kontrola firem před nákupem akcií
Můj osobní checklist pro kontrolu firem před nákupem akcií. Může se hodit jiným začínajícím investorům.
Checklist

Základy

 • Vím, co firma dělá, chápu business modely její hlavních produktů.

Cena – základní kritéria

 • Cena je blízko měsíčního minima, ideálně na měsíčním minimu.
 • Cena je nízko z perspektivy posledních šesti měsíců.
 • Cena není „mimo“ (směrem nahoru) z pohledu posledních 5 let.
 • Cena je netriviálně pod průměrným „price target“ analytiků: https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/ (a ideálně, alespoň 10 analytiků dalo svůj odhad)

Základní fundamentální business analýza

 • http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=AAPL
  • Obrat je stabilní nebo roste, nemá větší výkyvy směrem nadol.
  • P/E je stabilní nebo roste, nemá větší výkyvy směrem nadol.
  • Když je P/E stabilní, tak cena za akcii nepřekračuje 12násobek ročního P/E. Když příjmy na akcii skutečně pěkně rostou, tak cena za akcii ideálně nepřekračuje 25násobek P/E za poslední rok.
  • Pravidelné ztráty jsou akceptovány jenom u firem ve stádiu silného růstu a v trzích ve stádiu silného růstu – v tom případě je třeba stabilní růst obratu alespoň o 50 procent ročně po dobu alespoň 4 let.
  • Book Value na akcii pravidelně roste.
  • Debt/Equity není horší než u konkurence.
  • Ostatní údaje taky vypadají dobře a nevidím nic extra znepokojujícího. Ideálně ještě porovnám s údaji výrazné konkurence nebo podobné firmy v podobném trhu.
 • https://simplywall.st/stocks/us/tech/nasdaq-aapl/apple
  • V jejich risk analýze není nic extra znepokojivého.
  • V jejich analýze výhod jsou silné výhody.
 • https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/
  • V zprávách za poslední období není nic extra znepokojivého (a když je, tak je to odrazené ve skutečně lákavé ceně).
  • Upgrades & Downgrades neobsahují nic znepokojivého.
 • https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl/insider-activityhttps://finance.yahoo.com/quote/AAPL/insider-transactions
  • Jestli zaměstnanci výrazně více prodávají než kupují akcie své vlastní firmy, může to mít různe důvody, ale je to zněpokojivé a považuji to za riziko.
  • Jestli zaměstnanci za posledních 6 měsíců prodali více než 8% akcií, které vlastní, tak to považuji za nemalé riziko. Jestli prodali 20% a více svých akcií, tak přestávám zvažovat koupení akcií dané firmy.

Názory zákazníků

 • Najdi web s dostatkem zákaznických recenzí (a možností porovnat s konkurencí) pro hlavní produkty dané firmy
  • Zkontroluji průměrné hodnocení (a porovnej s konkurencí). Výrazně horší hodnocení oproti konkurenci je výrazný varovný signál.
  • Prostuduji hlavní pozitivní hodnocení a jestli mám pocit, že jde o dobrý produkt.
  • Prostuduji hlavní negativní hodnocení a jestli mám pocit, že v produktu jsou výrazná rizika, která mohou být výraznou překážkou z dlouhodobého pohledu.

Názory zaměstnanců

 • https://www.glassdoor.com/Overview/Working-at-Apple-EI_IE1138.11,16.htm
  • CEO Approval nad 90 procent je skvělý znak, pod 60 procent je riziko (průměr je 69). Zkontroluj s konkurencí, důležitější pohled může být specifický k segmentu.
  • Spokojenost nad 4 hvězdičky je skvělý znak, pod 3 je riziko (průměr je 3.3). Zkontroluj s konkurencí, důležitější pohled může být specifický k segmentu.
  • Glassdoor ocenění (např. pravidelně v top 100 zaměstnavatelích rok co rok nebo top CEOs) jsou skvělý znak.

Názory finančních poradců/analytiků

 • Vygoogli si „should i buy aapl stock“, případně “why is aapl stock down”. Pročti si pár názorů na internetu z vícerých zdrojů, hledej užitečné informace o společnosti. Více se zaměř na proces uvažování a argumenty než na závěry. Také mysli na to, že mnohé podobné články jsou nesmysly s cílem navýšit počet návštěv.
  • Hlavně hledej varovní signály, které tě odrazují od nákupu.

Má podíl v dané společnosti Berkshire Hathaway nebo Bridgewater Associates?

Má společnost nějakou z následujících výhod?

 • (Nemusí mít žádnou, ale považuji je za velkou výhodu a jsem ochotný si „připlatit“, pokud firma některé z nich má.)
 • Strategická pozice pro stát. V případě potenciálních existenčních problémů, zachránil by danou firmu stát?
 • Příliš velký B2B spoleh na produkty dané společnosti. Ohrozil by krach nebo výpadek produktů/služeb dané firmy fungování mnoha dalších firem?
 • Příliš velký B2C spoleh na produkty dané společnosti. Ohrozil by krach nebo výpadek produktů/služeb dané firmy dlouhodobé fungování příliš mnoha jednotlivců?
 • Love-brand a věrnost. Má firma vybudovanou love brand s mnoha věrnými a loajálními zákazníky?
 • Monopol / duopol s velmi těžkými vstupními podmínkami na trh pro potenciální konkurenci.
 • Řeší firma (nebo se o to snaží) nějaký skutečně důležitý společenský problém? Přidává (nebo má potenciál a snahu přidávat) lidstvu skutečně velkou hodnotu? Má firma nějakou silnou vizi, silné poslání, ideálně také, které mi je blízké?
 • Má firma silné hodnoty, které jsou mi sympatické a blízké?

CEO

 • Schopnost/inteligence, osobní pokora, charakter a etika, týmovost, odhodlání a pracovitost, raději „dává“ nežli „bere“
  • Snažit se nějako odhadnout tyto vlastnosti včetně pohledu na fotky a videa se CEO a prostudování si několika článků o CEO.
 • Již zmíněná důvěra od zaměstnanců na Glassdoore.

Diverzifikace

 • Není společnost ze sektoru nebo dokonce specifického odvětví (finance a hlavně banky, software, letecká přeprava, medicína), kde již mám hodně velké zastoupení?
 • Není společnost z ne-USA regionu, kde již mám velké zastoupení?
 • Není společnost z růstové kategorie (modifikovaný model Bostonské matice), kde již mám příliš velké zastoupení? Mám největší podíl u „dojných krav“ následovaný podílem ve „hvězdách“ a podíly v společnostech typu „psy“ a „otazníky“ jsou výrazně menšinové?
  • Výjimka může být podle stavu trhu. Jestli trh momentálně preferuje „growth stocks“, snaž se investovat o to víc do „value stocks“. Jestli zase trh momentálně preferuje „value stocks“, neboj se zainvestovat více do „growth stocks“. Následující křivka pomůže vidět současný stav a trendy na trhu: https://www.longtermtrends.net/growth-stocks-vs-value-stocks/.
 • Není společnost z kategorie „střední tržná kapitalizace“, „malá tržná kapitalizace“ kde mám již příliš velké zastoupení v dané kategorii?
 • Není společnost nějakým způsobem – stejným jako již příliš velká část mého portfolia – příliš zranitelná jedním typem rizika (např. druhá vlna coronaviru)?
 • Pokud je firma z kategorie „dobrá za zdánlivě skvělou cenu“, nemám již dost „dobrých firem za skvělou cenu“ na úkor „skvělých firem za dobrou cenu“?

Pocitové hodnocení

 • Jsem si velmi silně jistý, že firma tu bude o 10 let? (Klidně koupena jinou firmou, hlavně nezkrachovaná.)
 • Jsou všechna ta rizika, které jsem našel z různých zdrojů, akceptovatelná?
 • Má trh, ve kterém jsou hlavní produkty/služby firmy, světlou budoucnost, nebo tam jsou velká rizika?
 • Jsem si silně jistý, že pravděpodobnostní očekávaná budoucí cena akcií (plus dividendy) je netriviálně větší než současná cena? Vnímám pravděpodobnost a míru poklesu malou, zatímco pravděpodobnost růstu a míru růstu velkou?
 • Myslím si, že budu chtít danou společnost vlastnit i o 5 let? Není má motivace příliš krátkodobá, nejde mi spíše o spekulaci než dlouhodobou investici? A jestli jde o krátkodobou spekulaci, bude nanejvýš 10 procent mého portfolia (včetně hotovosti) v těchto spekulativnějších akciích?
 • Mám pocit, že jde o dobrou nebo dokonce skvělou firmu s dobrým businessem?
 • Mám ze společnosti dobrý pocit?
 • Mám z potenciálního nákupu akcií společnosti dobrý pocit?
 • Není můj hlavní důvod k nákupu FOMO?
 • Myslím si, že zakoupením akcií společnosti se přibližuji ke svým krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým osobním cílům? Nebo se od nich spíše vzdaluji či je ohrožuji? Nestavím se nákupem do zbytečného rizika ohledně mých cílů?

Zdroj: Checklist je postavěný na několika mých investičních principech (většina převzatých od jiných – mnohem lepších a zkušenějších – investorů):

 • Buď chamtivý, když ostatní jsou vystrašení a měj strach, když ostatní jsou chamtiví.
 • Kupuj buď a) skvělé společnosti za alespoň dobrou cenu nebo b) dobré společnosti za skvělou cenu; preferuj a)
 • Minimalizuj rizika diverzifikací portfolia – různé státy, různé segmenty a odvětví, různá stádia růstu, různé velikosti firem i velikosti vzhledem ku konkrétnímu trhu firmy, různé míry rizika. Většinu však měj ve velkých a stabilních „value stocks“.
 • Kupuj dlouhodobě. Spokojenost zákazníků a zaměstnanců jsou silně důležité z dlouhodobé perspektivy.
 • Investuj strategicky s ohledem na osobní cíle a potřeby, neinvestuj bezhlavě jenom s ohledem na pravděpodobnostní očekávanou budoucí hodnotu/cenu akcií.
 • Preferuji společnosti, které jsou mi sympatické, žijí správnými hodnotami a mají silné poslání.
 • O investování toho vím málo a taky dávám málo času do analýz firem. Proto se snažím co nejvíc využít dostupné informace od lidí, kterí se v tom vyznají více a dávají tomu více času.

Jak checklist používám/používat

 • Příklady v checklistu jsou pro společnost Apple, kde však za Apple vždy dosadím firmu, jejíž akcie zvažuji nakoupit.
 • Sice jsem investování (a business v širším slova smyslu) studoval již mnoho let a něco jsem měl i ve fondech, aktivně jsem začal akcie kupovat až při výprodejových cenách způsobených coronavirem.
 • Checklist je v ranném stádiu vývoje a předpokládám budoucí úpravy. Checklist zatím nemám téměř vůbec otestovaný (bude to chtít roky na otestování). 
 • Checklist není natolik přesný, aby sloužil jako rozhodovací algoritmus. Spíše ho zatím používám jako připomínku zjistit a zkontrolovat základní věci a poté se intuitivně rozhodnout. Jestli firma v momentální situaci porušuje mnohá kritéria checklistu, velmi pravděpodobně ji nekoupím. Jestli jediná kritéria, která nesplňuje, jsou ty ohledně ceny, firmu radím mezi sledované a sleduji, kdy její cena padne na dobrou úroveň.
 • Dostatečně zkontrolovat firmu podle daného checklistu mi trvá kolem 1-2 hodin s tým, že mnoho potřebných informací mám již z předešlého studia trhu. S tím, že jsem malý hráč a investuji malé množství svých peněz. Checklist považuji za příliš základní (ani nestuduji balance sheet) a nevhodný k profesionálnímu investování.
 • Pokud u mnohých věcí z checklistu nerozumíte co a proč dělám, možná není úplně dobrý nápad, abyste sami nakupovali akcie. Raději se zkuste poradit s finančním poradcem a jestli chcete investovat do akcií, možná investovat do akciových fondů, či dokonce ETF fondů s malými režiemi. Jestli chcete z mého checklistu nějak vycházet, doporučuji si ho přizpůsobit vlastním potřebám, názorem a investiční filozofii.
 • Za nic z tohoto článku neberu odpovědnost. To, jak aplikujete informace z tohoto článku, je čistě na vaší odpovědnosti. Nákup akcí je riziko a sami si zvažte, či do něho chcete jít.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *