Co je agile?
Agile jsou především 4 hodnoty a 12 principů.
Checklist

Hodnoty

 • Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji
 • Fungující software před vyčerpávající dokumentací
 • Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě
 • Reagování na změny před dodržováním plánu

Principy

 • Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru.
 • Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka.
 • Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody.
 • Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu.
 • Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci.
 • Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace.
 • Hlavním měřítkem pokroku je fungující software.
 • Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni udržet stálé tempo trvale.
 • Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu.
 • Jednoduchost–umění maximalizovat množství nevykonané práce–je klíčová.
 • Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů.
 • Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti.

Jak checklist použít

 • Agile je jedním z mnoha systémů základních hodnot a/nebo principů k businessu.
 • Jako každý souhrn hodnot nebo principů, Agile hodnoty a principy lze použít pro návrh systému (v tomto případu je systémem organizace a její komponenty jako organizační struktura, procesy a pravidla, kultura, strategie, nástroje, …). A nejen na návrh systému, ale také na kontrolu a pravidelné vylepšování.
 • Navrhnout celý systém, aby odpovídal agilním hodnotám a principům může být složité. Proto jsou mnohé frameworky, metodiky a techniky podporující agilní vývoj. Nejznámější jsou asi Scrum a Kanban, ale je jich mnohem více a můžu jít celkem do šířky jako například test-driven development, který je k Agile celkem blízko.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *