Checklist teamové důvěry
Důvěra není jednorozměrná, má několik aspektů a podaspektů. Článek mnohé tyhle aspekty a podaspekty rozepisuje do checklistu.
Checklist

Fyzický aspekt

 • Všichni členové týmu obvykle věci dokončují včas.
 • Všichni členové týmu obvykle dokončují věci v rámci plánovaných zdrojů.
 • Považuji své kolegy za zodpovědné a disciplinované.
 • Všichni členové týmu splňují to, co slibují, a neslibují to, co nemohou splnit.
 • Všichni členové týmu přebírají zodpovědnost za své činy a chyby, když něco udělají.

Mentální aspekt

 • Všichni členové týmu dělají vysoce kvalitní a efektivní práci.
 • Diskuse s kolegy jsou rozumné a konstruktivní, i když se sebou navzájem nesouhlasíme.
 • Cítím, že se minimálně v pracovních věcech mohu obrátit na každého v teamu, když to potřebuji.
 • Všichni členové týmu mají vysoké standardy práce a snaží se neustále zlepšovat.
 • V týmu se navzájem podporujeme v růstu.
 • Dokážeme vyřešit neshody a konflikty v týmu dříve, než se tyto neshody a konflikty stanou velkými problémy.
 • Pravidelně si v týmu poskytujeme zpětnou vazbu; já osobně dokážu přijmout negativní zpětnou vazbu na základě které se chci zlepšovat a myslím, že ostatní to mají podobně.

Emocionálně-sociální aspekt

 • Se svými kolegy se cítím dobře, baví mě naše spolupráce a věřím, oni to mají stejně.
 • Zajímám se o kolegy jako o jednotlivce a zajímám se o ně jako o lidi, nejen o spolupracovníky.
 • Mám pocit, že se o mě kolegové zajímají a zajímají mě jako o jednotlivce / osobu.
 • Dokážu mluvit s kolegy o osobních záležitostech.
 • Nemám potíže přiznat svou zranitelnost a chyby před kolegy.
 • V týmu se chovám autenticky a nemusím nic předstírat – a věřím, že ostatní to mají stejně.
 • V mém týmu není nikdo, se kterým bych nerad spolupracoval.
 • Lidé v týmu se navzájem podporují.

Spirituální aspekt

 • Záleží mi na odvedení vysoce kvalitní práce a dodání hodnoty zákazníkům a cítím, že i kolegové to mají stejně.
 • Chovám se k ostatním – členům týmu, dalším zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům a dalším zúčastněným stranám – s respektem a úctou, a věřím, že tak činí i všichni ostatní členové týmu.
 • Nevzpomínám si na žádnou situaci, ve které jsem se někomu pokusil ublížit nebo ve které se mě někdo pokusil ublížit.
 • Považuji všechny své kolegy za dobré lidi s vysokými morálními standardy.
 • Management jedná spravedlivě vůči všem lidem a má stejné standardy pro všechny lidi.
 • V týmu je minimální politikaření.
 • Cítím, že všichni lidé v mém týmu se více zajímají o lidi, vztahy a / nebo výsledky než o své vlastní ego potřeby a osobní pohodlí.

Jak checklist použít 

 • Identifikace slabých míst na kterých lze zapracovat. Změnou kultury, domluvou s některým zaměstnancem, workshopem, teambuildingem, nastavěním procesů, zbavením se problematického zaměstnance, …
 • Zatím jsem to nepoužil při organizačním auditu způsobem, že bych to dal každému zaměstnanci na vyplnění a spíše to používám ad-hoc, ale zvažuji aj použití při auditu.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *