Checklist agilního teamu (komunitní)
Tento checklist není oficiální částí „Agile Manifesta“. Jde o náš checklist, ke kterému jsme došli na základě své zkušenosti v různých rolí kolem Agile. Checklist je určen hlavně lidem s nějakou zkušeností s Agile. Oficiální definice Agile je na https://agilemanifesto.org/

09.05.2020

Checklist

Inženýrské postupy

 • Párové programování se děje často, protože vývojáři vidí vyšší hodnotu v osobní interakci než v pasivní kontrole kódu. Vývojáři aktivně hledají příležitosti a experimentují s jinými formami párování, jako například mob programming.
 • Testování a psaní automatických testů je odpovědností celého týmu. Primární zaměření testerů je zlepšit testovací prostředí, psát pokročilé testy (výkonnostní, penetrační, kouřové atd.) a vzdělávat tým o psaní automatizovaných testů a QA kultuře.
 • Je zaveden robustní testovací framework pro testování také výkonu, či zátěže. Testování je zabudováno do prostředí CI a je sledováno na změny. Upozornění se generují, když jsou výsledky mimo přijatelný rozsah. Tým shromažďuje metriky o účinnosti svého testování.
 • Tým není blokován nikým jiným (například týmem infrastruktury) od dodávání na produkci kdykoli to je potřeba. CI se používá k praktikování continuous delivery a tým experimentuje s jinými postupy ke zlepšení CD, jako je „Infrastruktura jako kód“.
 • „Architecture runway“ a technická vize existují jako vodítko pro design a jsou vlastněny týmem.
 • Většina refaktoringu se provádí ve vhodném množství při většině uživatelských příběhů.

Klíčové agilní postupy

 • Tým využívá standup jako mechanismus Inspect & Adapt a vítá změnu svého plánu, aby v případě potřeby přinesl větší hodnotu. Tým aktivně experimentuje s novými přístupy k standupu.
 • Retrospektivy jsou poháněny teamem a každý člen teamu se aktivně účastní. Formát se čas od času liší, aby se zlepšily výsledky.
 • Na review může team prokázat přidanou hodnotu a zúčastní se ho všechny důležité zúčastněné strany a sponzoři, protože review je považováno za důležité. Tým měří kvalitu události a zpětnou vazbu, experimentuje s různými způsoby, jak review uspořádat, a měří dopad.
 • Počet aktivních iniciativ v oblasti produktu (nápady k prozkoumání, velikost nevyřízených položek, aktivně vyvíjené funkce, analyzované příběhy) je aktivně udržován na nízké úrovni.
 • Tým aktivně využívá informace ze sledování pokroku k odvrácení potenciálních problémů a ke zlepšení procesu. Důraz na dodání podle specifikace se posunul k ověřování byznysové hodnoty, takže sledování pokroku se stává méně relevantní.
 • Tým také sleduje metriky zaměřené na systém a jeho prostředí, jako je dodací lhůta, kontrola zdraví týmu, počet vydání atd.

Produkt

 • Tým experimentuje s novými způsoby, jak rozložit práci a dokumentovat pracovní úkoly. Osobní konverzace je upřednostňována před detailní dokumentací.
 • Tým provádí refinement průběžně a s účastí relevantních zúčastněných stran.
 • Product Owner má vizi produktu, ověřuje produktové předpoklady a sdílí získané informace se společností.
 • Product Owner má proces kolem organizování svého backlogu, např. systém Kanban pro činnosti objevování a vytváření příběhů. Sledují se metriky, jako je trvání doby releasového cyklu a míra úsilí při tvorbě příběhu.
 • Existuje agilní roadmapa, je potvrzena / dohodnuta a je veřejně komunikována.

Škálování

 • Společnost se aktivně podílí na snižování počtu položek v backlozích. Většina týmů pracujících na stejném produktu sdílí jeden společný backlog.
 • Zdrojový kód je sdílen (alespoň pro skupinu závislých týmů) a neexistuje žádné vlastnictví, které by jednotlivce nutilo žádat o povolení k úpravám.
 • Týmy úzce spolupracují a snaží se vyhýbat situacím, kde na sebe musí čekat. Dopad na další týmy je zvažován při každém rozhodnutí.

Teamové prostředí

 • Tým je organizován bez cizí pomoci, cítí vlastnictví za svou práci i výkon, žije agilními hodnotami a je inspirací pro ostatní.
 • Většina týmu je vyškolena na většinu dovedností potřebných v týmu.
 • Tým identifikuje a udržuje informační radiátor sám.
 • Členové týmu prožívají kulturu důvěry, vzájemně se podporují při překonávání jednotlivých slabin a členové tahají spolu.

Jak checklist použít

 • Ve skutečnosti jsme vypracovali celou Kompetenční matici, kde jsou stupně vývoje teamu od klasického projekt managementu, přes různé stupně agilní proměny až po Agile.
 • Lze použít k určení si, kde asi váš team je v agilní transformaci a k inspiraci kam ještě může směrovat.
 • Matici (pouze v angličtině) najděte tu: https://checklistuj.cz/wp-content/uploads/agile-team-competency-matrix.pdf

Spoluautor

Chcete pomoct?

 • Pokud máte jakékoli dotazy nebo postřehy, neváhejte mě kontaktovat. Rád s Vámi proberu vaši konkrétní situaci a budu se snažit Vám pomoci.
Martin Kuchař
Agile Coach / Scrum Enthusiast

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *