7 způsobů k překonání deprese
Checklist je mé shrnutí (a místy interpretace) knihy od Johanna Hari "Lost Connections", která pojednává o příčinách a řešení deprese. Uvádí 7 příčin a možných řešení deprese, která jsou vědecky podložena. Checklist neuvádí farmaceutická řešení, která však taky někdy mohou pomoct.
Checklist
 • Propojení s jinými lidmi. Mnoho lidí nemá nikoho, s kým se cítí blízko. Budování silných vztahů s rodinou, přáteli, ale i kolegy a neuzavíraní se ani před jinými lidmi. Najít si komunitu (možná i vytvořit), kam zapadneme a zajímat se o členy. Dělat věci nejen pro sebe, ale, a to hlavně, i pro druhé.
 • Propojení se smysluplnou prací. Někdo si může dovolit odejít z práce, která mu nedává smysl, ale ne všichni. Co si mohou dovolit všichni, tak je zkusit najít smysl v současné práci. Může to být i něco, co na první pohled nesouvisí s výkonem práce, jako například pomoc kolegům a přispění k pozitivní atmosféře. Pokud jste manažer a chcete podpořit, aby lidé ve vašem teamu, či firmě měli více smysluplnou práci, dejte jim moc, dejte jim příležitosti vzít si výzvy, dejte jim možnost ovlivnit chod věcí.
 • Propojení se smysluplnými hodnotami. Peníze, obdiv, status, moc, majetek, drahé věci nepřinesou dlouhodobou spokojenost, protože v životě nejsou skutečně důležité. Pro většinu z nás jsou mnohem důležitější věci jako vztahy, služba ostatním, etika, rozvoj, aktivity, které nás baví. Je důležité věnovat více času a energie právě na tyto smysluplnější hodnoty.
 • Propojení s radostí z úspěchů ostatních. Tenhle bod je velmi podobný s prvním, s propojením s jinými lidmi. První je však více o našem chování, tenhle je spíše o našich základních přesvědčeních, ctnostech a identitě. Dají se kultivovat (například meditací) ctnosti jako laskavost, soucit, či muditá (radost z úspěchů ostatních, protiklad k škodolibosti či závisti), dá se zmenšovat až odstranit „závislost na sebe“, „posedlost sebou samým“.
 • Propojení s přírodou. Více pobytu v přírodě, více zeleně v našem okolí. Většina z nás si nemůže dovolit nebo se nechce přestěhovat, ale téměř všichni můžeme trávit více času v přírodě.
 • Uznání a překonání traumatu z dětství a propojení se sebou samým. Mnoho z nás mělo nějaké trauma v dětství, které ovlivnilo naše názory, a dokonce naše vnímání sebe sama. Mnozí zažili a možná stále zažívají zlé zacházení a věří, že je to proto, že si to zaslouží. Jsem přesvědčený, že každý si zaslouží dobré, lidské zacházení. Možná si to potřebuješ uvědomit i ty a netrpět neakceptovatelné chování vůči sobě. Mnozí se také stydíme za část svého já, snažíme se ho skrýt, pociťujeme kvůli němu vinu, cítíme se menší, slabší, horší, někteří se dokonce nenávidí. Co následně pomáhá uzavření se do sebe a odpojení od jiných lidi. A vím, že kvůli současné společnosti nemusí být vždy úplně snadné na individuální úrovni s tím něco dělat (například odklon od klasické heterosexuality). Tu spíše naléhám na ostatní – chce to společenskou změnu založenou na větším propojení mezi sebou navzájem a na více laskavosti a příznivosti jeden k druhému, abychom všichni mohli žít šťastně.
 • Propojení s budoucností. Změna vyžaduje sílu a motivaci. Když nevěříme v lepší možnou budoucnost, tak velmi pravděpodobně nezačneme ani s propojováním se s přírodou, ani se sebou samým, ani s ostatními, ani s ničím jiným. Pravděpodobně neuděláme nic. Když nemáte víru v lepší budoucnost, můžete využít například vizualizace. Jak se změnilo vaše prostředí a co/koho v něm vidíte a slyšíte? Jak se změnilo vaše chování a co děláte? Co jste se naučili? Jaké nové hodnoty a názory jste si osvojili? Kým jste se stali, jak vypadáte, jak zníte? Jak pomáháte světu, co jste dokázali? (Tu se hodně odkláním od knihy, která navrhuje společné řešení a hodně diskutuje základní univerzální příjem, zatímco já se soustředím na možné individuální řešení.)

Zdroj:

 • Checklist je mé shrnutí (někdy s vlastní interpretaci) knihy „Lost Connections“ od Johanna Hari.
 • Neverifikoval jsem jeho zdroje, ale zdá se, že svoji knihu staví na velmi kvalitním výzkumu včetně mnoha vědeckých studií a rozhovorů s předními světovými experty na oblast deprese a snahy zvažovat i protichůdné hypotézy a perspektivy.
 • Jeho hlavní závěr je, že deprese nepřichází primárně kvůli „chemické nerovnováze v mozku“ jako se v společnosti častokrát tvrdí, ale primárně kvůli „způsobu jakým žijeme život“. Deprese není „nefunkčnost“ ale „signál“. Deprese vzniká primárně kvůli „odpojením“ od některých našich základních lidských potřeb a způsob, jak primárně porazit depresi je najít různá „znovu-propojení“.

Odmítnutí odpovědnosti

 • Je to v podmínkách webu pro celý obsah webu, ale raději dám znovu explicitně u tohoto článku. Jak checklist použijete je čistě vaše odpovědnost. Jako autor článku nemám vystudovanou psychologii, ani medicínu. Bezpečná volba je poradit se s expertem.

 

Jak checklist použít

 • Checklist dává návod, co a proč ve svém živote možná chceš dělat jinak. Nedává návod jak. Pro jak se obrať na jiné články v kategorii „osobní rozvoj“, zejména na šablonu pro plán osobního rozvoje.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *