7 křesťanských ctností
V křesťanství jsou 2 různé systémy sedmi ctností.
Checklist

První varianta složena ze 4 kardinálních ctností pocházejících ze stoicismu a 3 teologických ctností.

 • Kardinální ctnosti
  • Moudrost – schopnost ovládnout se a disciplinovat se pomocí rozumu, vědět, co je dobré a co špatné.
  • Spravedlnost – být spravedlivý a férový k ostatním, dávat každému co mu patří, pomáhat lidstvu nebo mu alespoň neškodit.
  • Statečnost – schopnost čelit strachu, nejistotě a zastrašování a jít za tím, co je správné.
  • Střídmost – schopnost nepodléhat smyslovým touhám a potěšením.
 • Teologické ctnosti
  • Víra – to, co Bůh říká, je pro nás naprosto důvěryhodné, i když pro nás nemusí být nutně srozumitelné.
  • Naděje – k pozitivní budoucnosti, že dobro zvítězí a v život věčný.
  • Láska – milovat Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe sama z lásky k Bohu.

Druhá varianta – alternativních 7 křesťanských ctností sloužících jako protiklady 7 smrtelných hříchů

 • Cudnost
 • Střídmost
 • Štědrost
 • Pracovitost
 • Trpělivost
 • Laskavost
 • Pokora

Hlavní zdroje:

Jak checklist používat

 • Podobně jako jiné systémy ctností. Dají se kultivovat různými cvičeními, dají se systematicky měřit a následně vylepšovat. Křesťanská filozofie předpokládá, že kultivace zmíněných 7 ctností povede k “dobrému životu”.
 • Pohleď na ostatní články s tagem “ctnosti”.
Michal Abaffy
Freelance business konzultant; zakladatel checklistuj.cz

Nejnovější články

Šablony na mnohé právní smlouvy

Mnohé aktivity jako například koupě domu, darování auta, práce pro zaměstnavatele potřebují právní smlouvy. K tomu je efektivní mít a použít šablony.

0 komentářů

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *